HOVEDSIDE     |     OM OSS     |    TIL LEIE     |     PRISER     |     FAQ     |     BETINGELSER     |     KONTAKT OSS

Forbehold
Jurisdiksjon

All bruk av denne portal er underlagt norsk rett. Tvister mellom partene i tilknytning til stavangerapartments.no skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom dette ikke fører frem, kan tvisten bringes inn for retten. Partene vedtar Stavanger byrett som verneting.

Rettigheter

Design og konsept
Med design menes den grunnleggende funksjonalitet, konsept og visuelle fremstilling som er basis for stavangerapartments.no
Stavanger Apartments  vil ha den fulle eiendomsrett over dette.
Stavanger Apartments  er eier av konseptet i alle fremtidige sammenhenger og besitter opphavsrett og andre immaterielle rettigheter til stavangerapartments.no.

Rettigheter

Illustrasjoner, bilder og annen informasjon, som finnes i stavangerapartments.no er Stavanger Apartments  eller den respektive angitte fotograf / rettighetshaver sin eiendom, og kan ikke benyttes av andre uten etter skriftlig avtale med Stavanger Apartments  eller med fotograf/ rettighetshaver.

Brudd på dette vil kunne medføre økonomiske søksmål fra Stavanger Apartments .

Innhold og ansvar

Stavanger Apartments  er ikke på noen måte ansvarlig for det innhold som presenteres i denne portalen.
stavangerapartments.no kan ikke gi noen garanti i forhold til eventuelle feil eller mangler i den informasjon e.l. som er tilgjengeliggjort i portalen.
stavangerapartments.no påtar seg således intet ansvar for tap som måtte oppstå som følge av slike feil eller mangler

Ansvaret for informasjon om produkter, tjenester, tider og annet innhold, vil til enhver tid være hos tilbyder av disse. Stavanger Apartments  ved stavangerapartments.no skal derfor holdes skadesløse i ethvert søksmål. Søksmål rettes direkte til tilbyder.

Stavanger Apartments  ved stavangerapartments.no er ikke ansvarlig for innhold som det er linket opp til eller det på annen måte finnes frem til utenfor portalen.

Det tas forbehold om at det som fremgår på våre sider kan være feilaktig grunnet trykkfeil.
 

Lovvalg og tvister

Denne avtale er utelukkende i samsvar med norsk rett.

© Alle rettigheter er forbeholdt Stavanger Apartments .